Waarom doe ik wat ik doe?

Ik kan drie voor mij interessante bewegingen constateren in mijn leven en in wat er in de wereld gebeurt: mijn levensfilosofie (ik, me) , sociaal ondernemerschap (wij, us) de transitie in sociaal- economische omstandigheden in de wereld (het, now).

De eerste beweging die ik herken in mijn leven en kan bestempelen als “mijn levensfilosofie” (zo je wilt) is zelfrealisatie. Dit betekent voor mij dat ik mijzelf en mijn omgeving zoveel ruimte wil geven als mogelijk en nodig om zichzelf te zijn, letterlijk te ontwikkelen en te manifesteren vanuit dat wat aanwezig is. Ik geloof in emergentie, synchroniciteit en magie in het leven. Archetypisch gezien vergelijk ik mijzelf graag met een alchemist. Wikipedia doet een mooie poging in de definitie hiervan:

Alchemie of alchimie (van het Arabisch: الكيمياء, al-kimia) was een oude tak van de natuurfilosofie waarin geleerden op speculatieve wijze materie onderzochten. Het is de voorloper van de moderne scheikunde, waar het geleidelijk door werd vervangen rond het einde van de achttiende eeuw. Een belangrijk doel van alchemie in de Arabische en westerse traditie was het vervaardigen van de Steen der wijzen, om gewone metalen in goud te veranderen, ziektes te genezen en langer te kunnen leven. Om het doel te bereiken, baseerden veel Arabische en Europese alchemisten zich direct of indirect op de natuurfilosofie van Aristoteles (PhysicaMeteorologica), waarin verondersteld werd dat elk van de vier elementen in een ander kon worden omgezet door het met een andere kwaliteit – heet, koud, vochtig of droog – te combineren

Ten tweede, ik ben een sociaal ondernemer. Dat betekent voor mij dat ik geloof in een wereld waarin we allemaal bijdragen om de beste, meest duurzame, kunstzinnigste, liefdevolste, (…) wereld te creëren die wij in potentie kunnen creëren. Deze potentie zichtbaar maken en omzetten in daadkracht en impact zie ik als een van mijn taken in dit leven. De beweging gaat hierbij altijd van binnen (ik / self) naar buiten (wij / het / us / know). Met de noot dat wij allen beïnvloed worden door buitenaf. Dit kun je systemen noemen: gezin, cultuur, sociaal maatschappelijk klimaat, economische omstandigheden, etc. Maar mijn inziens ontstaat werkelijk duurzame impact vanuit het persoonlijk / ziels- / hart- niveau.

Dit bij elkaar opgeteld betekent dit dat ik mijn leven zo wil inrichten dat ik streef naar voldoening en vervulling voor mijn hart, ziel en hoofd. Onlosmakelijk bij onze leeftijd en gelukkige gezondheid hoort hier “werken” zoals het meestal genoemd wordt, bij. Normaal gesproken neemt dit een groot deel van je tijd in beslag. Ik heb er, mede door er voor te kiezen om ondernemer te zijn, voor gekozen om van mijn “levensfilosofie” mijn werk te maken. Dit betekent dat ik voortdurend check of ik nog wel aligned ben met bovenstaande overtuigingen.

En om nu tot slot bij mijn conclusie te komen over geld, vergoedingen, het economisch verkeer, leg ik graag mijn visie uit over de economische transitie waar we ons in bevinden en wat ik van harte onderschrijf, promoot en stimuleer. Er is ongelofelijk veel geld in de wereld. En geld staat voor mij gelijk aan energie, aan de mogelijkheid om dingen in beweging te zetten.

Wat gebeurt er als we vanuit waarden naar ons financiële stelsel kijken?
Wat zouden we doen als we een rechtvaardig, liefdevol, eenvoudig en dienstbaar systeem creëren? Dit zijn de waarden die een groep financiële vernieuwers op initiatief van Nederland Kantelt heeft geformuleerd. We werken nu toe naar een visie op de financiële sector gebaseerd op deze waarden. Niemand weet de antwoorden, dat is het avontuur. Het enige wat we kunnen doen, is ruimte creëren voor het experiment en onszelf beheersen in de neiging om terug te grijpen naar wat we al kennen.

https://www.nederlandkantelt.nl/2016/03/de-waarden-van-geld/

Ik kan mij dus ook verenigen met de definitie van Social Enterprise NL van sociaal ondernemerschap:

Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’ genoemd. https://www.social-enterprise.nl/sociaal-ondernemen/

Ik ben groot voorstander van het verschuiven en “eerlijk verdelen” van geldstromen van top-down naar bottom-up en idealiter voor mij leven we in een netwerksamenleving, hier zal ik nu niet te veel over uitweiden. De trendrede (http://trendrede.nl/wp-content/uploads/2017/01/Trendrede2017.pdf) van 2017 weidt er een klein stukje aan:

Horizontale democratie: We bewegen naar de horizontale democratie, waarin we meer regelen in kleine kring. Het belang van de rol van burgemeesters neemt toe, omdat het belang van de stedelijke omgeving toeneemt ten opzichte van een centrale regering. En binnen die steden verenigen burgers zich in kleinere kringen, buurtcomités en zorgcoöperaties. De burger streeft niet per se naar autonomie. Hij wil niet overal bij betrokken worden, mist er het overzicht of de tijd voor. De komende jaren zal de vraag centraal staan: welke cirkel trekken we voor welk onderwerp?

In mijn werk als ‘stadmaker’ en ‘sociaal innovator’ in Leiden ben ik de ongekende waarde gaan zien van maatschappelijk initiatieven die een fundamentele bijdrage leveren aan de samenleving en daar geen of minimale vergoeding voor krijgen of durven vragen. Ik zie het als een van mijn professionele taken om dit soort initiatieven te ondersteunen in het verduurzamen van hun inzet door onder andere het ontwikkelen van een impactmeter en helpen met het generen van geld om deze initiatieven te laten bestaan. En nogmaals: er is meer dan genoeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *